asbestos packing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos packing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos packing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos packing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • asbestos packing

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  bao bì bằng thạch ma

  hóa học & vật liệu:

  sự độn amiăng

  cơ khí & công trình:

  vàng bằng amiăng

  toán & tin:

  vành thạch ma