asbestos braid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos braid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos braid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos braid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos braid

    * kỹ thuật

    điện:

    dây đệm amiăng