artificial intelligence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial intelligence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial intelligence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial intelligence.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • artificial intelligence

  * kinh tế

  trí khôn nhân tạo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • artificial intelligence

  the branch of computer science that deal with writing computer programs that can solve problems creatively

  workers in AI hope to imitate or duplicate intelligence in computers and robots

  Synonyms: AI