artificial voice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial voice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial voice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial voice.

Từ điển Anh Việt

  • artificial voice

    (Tech) tiếng nói nhân tạo/giả nhân