artificial honey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial honey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial honey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial honey.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial honey

    * kinh tế

    mật ong nhân tạo