artificial resin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial resin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial resin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial resin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial resin

    * kỹ thuật

    nhựa tổng hợp

    xây dựng:

    nhựa nhân tạo