artificial ageing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial ageing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial ageing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial ageing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • artificial ageing

  * kỹ thuật

  sự hóa già nhân tạo

  điện lạnh:

  già hóa nhân tạo

  xây dựng:

  sự lão hóa nhân tạo

  điện:

  việc lão hóa nhân tạo