artificial drying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial drying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial drying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial drying.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • artificial drying

  * kinh tế

  sự sấy nhân tạo

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  sự phơi khô nhân tạo

  sự sấy nhân tạo