đồng xu trong Tiếng Anh là gì?

đồng xu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng xu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng xu

    * dtừ

    red cent, dump, doit, cent, sou, penny

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồng xu

    cent, penny