đồng hồ trong Tiếng Anh là gì?

đồng hồ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng hồ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đồng hồ

  clock; watch; wrist-watch; ticker

  mặt đồng hồ clock-face; dial

  vỏ đồng hồ clock-case

  gauge; meter; register; counter

  đồng hồ xăng fuel gauge

  đồng hồ tính lệ phí đỗ xe parking-meter

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đồng hồ

  clock, watch