đồng lúa trong Tiếng Anh là gì?

đồng lúa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng lúa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng lúa

    * dtừ

    paddy