đồng bộ trong Tiếng Anh là gì?

đồng bộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng bộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đồng bộ

  synchronous; overall; comprehensive

  phải có các biện pháp đồng bộ thì mới giải quyết vấn đề đó được the problem requires global/comprehensive measures

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đồng bộ

  * adj

  synchronous

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đồng bộ

  synchronous; to standardize