đồng dư trong Tiếng Anh là gì?

đồng dư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng dư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng dư

    (toán học) congruence