đồng bạc trong Tiếng Anh là gì?

đồng bạc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng bạc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng bạc

    piastre

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồng bạc

    piaster (Vietnamese currency), money, currency