đồng ca trong Tiếng Anh là gì?

đồng ca trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng ca sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng ca

    chorus; in chorus

    đồng ca giọng nam (nữ) a chorus for men's (women's) voices

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồng ca

    chorus; to sing in chorus