đồng ấu trong Tiếng Anh là gì?

đồng ấu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng ấu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng ấu

    child(ren)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồng ấu

    child(ren)