đồng lõa trong Tiếng Anh là gì?

đồng lõa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng lõa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đồng lõa

  * dtừ

  connivance; * đtừ connive

  * thngữ

  accessory before/ after the fact

  accomplice; accessory

  bị kết tội đồng loã giết người to be accused of being an accessory to murder

  xem thông đồng

  hành động có ai đồng loã to act with the complicity of somebody/in complicity with somebody/with somebody as an accomplice

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đồng lõa

  Accomplice; to be party to

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đồng lõa

  accomplice