đồng tử trong Tiếng Anh là gì?

đồng tử trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng tử sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đồng tử

  * dtừ

  pupil

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đồng tử

  * noun

  pupil

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đồng tử

  (1) pupil (of the eye); (2) young boy