đồng lá trong Tiếng Anh là gì?

đồng lá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng lá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng lá

    * dtừ

    sheet copper