đồng vị trong Tiếng Anh là gì?

đồng vị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng vị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đồng vị

  * dtừ

  isotope,

  * ttừ

  isotopic

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đồng vị

  * noun

  isotope,

  * adj

  isotopic

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đồng vị

  isotope