đồng đỏ trong Tiếng Anh là gì?

đồng đỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng đỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng đỏ

    * dtừ

    red brass