đồng màu trong Tiếng Anh là gì?

đồng màu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng màu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng màu

    * ttừ

    concolorous, self-coloured, self