đồng lây trong Tiếng Anh là gì?

đồng lây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng lây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng lây

    * dtừ

    leu