đồng lia trong Tiếng Anh là gì?

đồng lia trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng lia sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng lia

    * dtừ

    lira