đồng vàng trong Tiếng Anh là gì?

đồng vàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng vàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng vàng

    * dtừ

    oroide