đồng thanh trong Tiếng Anh là gì?

đồng thanh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng thanh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng thanh

    in chorus; in unison

    đồng thanh trả lời to reply in chorus/in unison

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồng thanh

    in chorus, in unison, unanimously