đồng rupi trong Tiếng Anh là gì?

đồng rupi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng rupi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng rupi

    * dtừ

    rupee