đồng phân trong Tiếng Anh là gì?

đồng phân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng phân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng phân

    isomeric; isome

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồng phân

    isomeric, isome