đồng penni trong Tiếng Anh là gì?

đồng penni trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng penni sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng penni

    * dtừ

    d