đồng giao trong Tiếng Anh là gì?

đồng giao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng giao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng giao

    * dtừ

    homogamy