đồng curon trong Tiếng Anh là gì?

đồng curon trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng curon sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng curon

    * dtừ

    krone, crown, krona