đồng chất trong Tiếng Anh là gì?

đồng chất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng chất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng chất

    homogenous, uniform

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồng chất

    homogenous, uniform