đồng bộ hóa trong Tiếng Anh là gì?

đồng bộ hóa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng bộ hóa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đồng bộ hóa

  * dtừ

  synchronization

  * ngđtừ

  synchronise

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đồng bộ hóa

  synchronization