đồng bốn xu trong Tiếng Anh là gì?

đồng bốn xu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng bốn xu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng bốn xu

    * dtừ

    groat