đồng đô la trong Tiếng Anh là gì?

đồng đô la trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng đô la sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng đô la

    * dtừ

    simoleon, plunk, smacker, buck, dollar, berry