web shear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web shear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web shear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web shear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • web shear

    * kỹ thuật

    lực cắt ở vách