web page nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web page nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web page giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web page.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • web page

  * kinh tế

  trang Web

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  trang mạng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • web page

  a document connected to the World Wide Web and viewable by anyone connected to the internet who has a web browser

  Synonyms: webpage