webtv nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

webtv nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm webtv giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của webtv.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • webtv

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hệ thống WebTV