webster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

webster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm webster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của webster.

Từ điển Anh Việt

 • webster

  * danh từ

  (từ cổ, nghĩa cổ) thợ dệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • webster

  English playwright (1580-1625)

  Synonyms: John Webster

  United States politician and orator (1782-1817)

  Synonyms: Daniel Webster

  United States lexicographer (1758-1843)

  Synonyms: Noah Webster