noah webster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

noah webster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm noah webster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của noah webster.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • noah webster

    Similar:

    webster: United States lexicographer (1758-1843)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).