daniel webster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

daniel webster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm daniel webster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của daniel webster.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • daniel webster

    Similar:

    webster: United States politician and orator (1782-1817)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).