daniel jones nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

daniel jones nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm daniel jones giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của daniel jones.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • daniel jones

    Similar:

    jones: English phonetician (1881-1967)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).