jones nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jones nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jones giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jones.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • jones

  United States labor leader (born in Ireland) who helped to found the Industrial Workers of the World (1830-1930)

  Synonyms: Mother Jones, Mary Harris Jones

  United States railroad engineer who died trying to stop his train from crashing into another train; a friend wrote a famous ballad describing the incident (1864-1900)

  Synonyms: Casey Jones, John Luther Jones

  United States golfer (1902-1971)

  Synonyms: Bobby Jones, Robert Tyre Jones

  American naval commander in the American Revolution (1747-1792)

  Synonyms: John Paul Jones

  one of the first great English architects and a theater designer (1573-1652)

  Synonyms: Inigo Jones

  English phonetician (1881-1967)

  Synonyms: Daniel Jones

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).