jonesboro nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jonesboro nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jonesboro giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jonesboro.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • jonesboro

    a town in northeast Arkansas

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).