web explorer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web explorer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web explorer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web explorer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • web explorer

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  chương trình duyệt web

  phần mềm duyệt Web

  trình duyệt web