webpage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

webpage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm webpage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của webpage.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • webpage

    Similar:

    web page: a document connected to the World Wide Web and viewable by anyone connected to the internet who has a web browser

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).