terminal unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • terminal unit

  * kinh tế

  máy đầu cuối

  * kỹ thuật

  thiết bị đầu cuối

  xây dựng:

  đơn vị cuối cùng

  thiết bị cuối (máy tính điện tử)