terminal pad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal pad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal pad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal pad.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal pad

    * kỹ thuật

    điện:

    chỗ đệm nối