terminal load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • terminal load

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  lực đặt ở đầu mút (rầm)

  toán & tin:

  tải đầu cuối

  tải trọng đầu nút