terminal area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • terminal area

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  khu vực ga đầu cuối

  toán & tin:

  miền đầu cuối